Voorlichtingsbijeenkomsten

Voor zwangeren (en partner) organiseren wij informatieavonden twee keer in de zwangerschap. De bijeenkomsten zijn gratis en aanmelding is verplicht in verband met een beperkt aantal plaatsen per avond.

Vroege zwangerschaps~ voorlichting (13-18 weken)

De eerst volgende vroege zwangerschaps voorlichting staat gepland op: datum volgt.

Voorbereiding op de bevalling (30-36 weken)

De eerst volgende data voorbereiding op de bevalling voorlichting:

 • woensdag 7 maart 2018 19.00-21.00.  
 • woensdag 4 april 2018 19.00-21.00.
Vroege zwangerschapsvoorlichting (13-18 weken)

Tijdens deze bijeenkomst behandelen wij de volgende onderwerpen:

 • Voorstellen van de praktijk
 • Organisatie, telefoon nummers, locaties
 • Wat kunt u als zwangere van de verloskundige verwachten?
 • Integrale zorg
 • Lichamelijke veranderingen
 • Hormonale veranderingen
 • Psychosociale veranderingen
 • Coaching
 • Structurele echoscopisch onderzoek (20 weken echo)
 • Sporten
 • Voeding
 • Werken en zwangerschap
 • Alcohol en roken
 • Zwangerschapscursussen
 • Ketenzorg partners in ons centrum
 • Lactatiekundige en zwangerschap
 • Vaderschap en vadercursus
 • Kraamzorg
 • EHBO voor ouders
Voorbereiding op de bevalling (30-36 weken)

Tijdens deze bijeenkomst behandelen wij de volgende onderwerpen:

Gang van zaken
• De gang van zaken rond de thuis-, poliklinische en ziekenhuisbevalling.
• De taken van de verloskundige, de kraamverzorgende, doula, wijkverpleegkundige, huisarts.
• Wat heb je nodig voor de thuisbevalling en voor de poliklinische bevalling en vanaf wanneer moet dat klaar staan?

(Vlak) voor de bevalling
• Welke veranderingen vinden er plaats ter voorbereiding op de bevalling.
• Hoe kun je weten dat de bevalling begonnen is?
• Wanneer moet je bellen?
• Welke soorten weeën zijn er en wat is hun functie, de verschillende fasen (latente, ontsluitings- en uitdrijvingsfase)?
• Hoe kun je weeën opvangen?
• Wanneer begint de uitdrijvingsfase?

De bevalling
• Welke baringshoudingen zijn er en welke hulpmiddelen kunnen daarbij gebruikt worden?
• De rol van de partner tijdens de bevalling; betrokkenheid, eventuele taken, massage etcetera.
• Omgaan met de pijn (belang van ondersteuning, massage, water, ontspanning, baringshoudingen etcetera).
• Medicamenteuze pijnbehandeling.
• Verloop van de bevalling bij overdracht aan de gynaecoloog.

Na de bevalling
• Als het kindje geboren is…
• Geboorte placenta, nakijken kindje.
• Als de bevalling anders gaat dan gehoopt of verwacht, redenen van overdracht en de gang van zaken.
• Lichamelijk en psychologisch herstel na de bevalling, het nieuwe ouderschap: wat gaat er veranderen?
• Borstvoeding, hechting baby, slaappatroon, huilen.