Coaching

Sommige vrouwen hebben genoeg aan de informatie die de verloskundige hen biedt.

Bij Verloskundig Centrum DelVi krijgt een zwangere tijdens elk consult de gelegenheid tot het stellen van vragen. Bij 36 weken bieden wij een bevallingsgesprek aan.

Tijdens dit gesprek komen de wederzijdse wensen en verwachtingen ten aanzien van de bevalling aan de orde. Je krijgt bijvoorbeeld uitleg over weeën en gebroken vliezen en het wordt duidelijk wanneer je ons het beste kunt bellen. Ook wordt soms een geboorteplan besproken.

Coaching en extra begeleiding in de zwangerschap.

Voor sommige vrouwen is dit niet voldoende. Ze vinden bevallen extra spannend. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat ze iets vervelends hebben meegemaakt. Of zelfs omdat ze een traumatische of langdurige bevalling hebben meegemaakt.

Zo’n ervaring kan bepalen hoe iemand nu naar haar bevalling kijkt. Soms zijn vrouwen angstig of onzeker, en stellen zichzelf vragen als:

  • Kan ik de pijn wel aan?
  • Zal de verloskundige of gynaecoloog wel goed naar mij luisteren?
  • Is mijn baby wel gezond en wat als dat niet zo is?
  • Ik wil pijnstilling tijdens de bevalling, maar dat heeft toch bijwerkingen? Ik zou het eigenlijk wel graag zonder pijnstilling doen, maar ik zie er zo tegenop!
  • Iedereen bemoeit zich met mijn zwangerschap, ik word zo onzeker van alle adviezen.
  • Ik ben bang voor prikken of naalden, wat nu?

Angst is een slechte raadgever. Angst zorgt voor adrenalineproductie, adrenaline helpt je lichaam om te vechten, te vluchten, of te bevriezen. Fight-Flight-Freeze. Uitstekend bij reëel gevaar. Maar: adrenaline is een stofje dat je nu net niet kunt gebruiken tijdens de bevalling!

Het remt de productie van hormonen die de weeën op gang brengen, zoals oxytocine. Recente onderzoeken wijzen uit dat veel adrenalineproductie zelfs invloed kan hebben op het zich ontwikkelende brein van de baby.

Extra gesprekken

Het goede nieuws is, dat je zelf iets kunt doen. Als je bovenstaande angsten of zorgen over de bevalling herkent, bespreek ze dan met je verloskundige.

Je kunt ervoor kiezen om extra gesprekken te voeren met Arjenne Hoeksema, verloskundige en gediplomeerd coach. Arjenne heeft ruime ervaring, zowel als verloskundige als coach. Ze helpt je om inzicht te verkrijgen in je eigen emoties. Je werkt aan je zelfvertrouwen en aan je geloof in eigen kunnen. Je leert om keuzes te maken waar je je goed bij voelt. Je leert los te laten en te vertrouwen, maar daarbij je eigen grenzen te respecteren.

Omdat Arjenne ook verloskundige is, kan ze al je medische vragen over bevallen beantwoorden. Een gesprek met uitleg over de bevalling, eventueel samen met je partner vormt vaak de afsluiting van dit kortdurende traject. Meestal bestaat zo’n traject uit 2-3 gesprekken. Per gesprek betaal je 85 euro. Informeer bij je zorgverzekeraar. Vaak kunnen deze kosten vergoed worden.

Kijk voor meer informatie op haar website.
Mail vrijblijvend je coachvraag naar: arjennehoeksema@hotmail.com Je kunt ook bellen: 06-24255310. Of geef je naam en telefoonnummer door aan de assistente van DelVi.

Ook zwangeren die niet onder controle zijn bij Verloskundig Centrum DelVi, kunnen gebruik maken van deze gesprekken. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die bij een andere praktijk of bij de gynaecoloog onder controle zijn.

Voor nog wat leestips: “Als bevallen spannend is”, van Lilian Wirken en: “Perfecte moeders bestaan niet” en “Perfecte bevallingen bestaan nietvan Diana Koster.