Plaats bevalling

Als er geen medische noodzaak is om in het ziekenhuis te bevallen, kiezen sommige stellen voor een thuisbevalling.

Het kan erg fijn zijn om thuis te bevallen. In je eigen vertrouwde omgeving kunnen sommige vrouwen zich beter ontspannen. De keuze is erg persoonlijk. Je kunt ook kiezen voor een poliklinische bevalling.

De kraamverzorgster/verpleegkundige en één van de verloskundigen zullen je begeleiden bij de bevalling.

Mocht je poliklinisch onder begeleiding van ons in het ziekenhuis willen bevallen of mocht er toch een opname in het ziekenhuis nodig zijn, dan verloopt dit door de korte afstand en de goede samenwerking met het Reinier de Graaf Gasthuis erg soepel.

Bevallen in Reinier

Op de pagina van het Moeder en Kindcentrum kan je meer informatie lezen over de afdelingen Verloskunde, Kraam, Neonatologie en Kind en Jeugd zorg in het Reinier de Graaf Gasthuis. Om een indruk te krijgen van de afdelingen kan je het filmpje bekijken over het Moeder Kind Centrum.

Je hebt alle tijd om over de plaats van de bevalling na te denken. We zullen je rond de 34ste week vragen of je al een beslissing hebt genomen. Voorop staat dat je gaat bevallen waar je je het meest op je gemak voelt.

Indien je zelfs tijdens de bevalling nog van mening wilt veranderen is dat ook geen probleem.