Corona maatregelen 

Beste zwangeren, kraamvrouwen en partners, 

De recente persconferentie en de aanwijzingen van onze beroepsgroep hebben er voor gezorgd dat wij ons beleid weer hebben aangepast.

Algemeen
Het belangrijkst blijft dat je niet naar de praktijk komt als je zelf of een van je huisgenoten klachten heeft of positief is getest, of als je recent contact hebt gehad met iemand met klachten of een positieve test. Neem dan contact met ons op.

Vanaf nu dragen wij allemaal een mondneusmasker en verwachten wij dat van jullie ook. Net zoals in openbare ruimtes en bijvoorbeeld het ziekenhuis.

Je partner mag mee naar de controles met een echo. Voor de andere controles vragen wij jullie zo veel mogelijk alleen te komen. Neem ook nog steeds geen kinderen mee.

Je partner mag altijd mee als je gaat bevallen in het ziekenhuis. Bij binnenkomst dragen jullie beide een mondmasker; eenmaal in de verloskamer mag de barende vrouw haar mondmasker afzetten.

Voor verdere regels in het ziekenhuis vragen we je de website van het Reinier de Graafziekenhuis in de gaten te houden.

Zwangerschap

Wij willen de controles op de praktijk (weer) zo kort mogelijk houden.  Voor de 1e controle houdt dat in dat wij de ingevulde vragenlijst hebben doorgenomen en verwerkt in je dossier. Voor de 2e controle vragen wij jullie de informatie over de prenatale testen, de testen die informatie geven over of er aanwijzingen zijn voor syndromen of lichamelijke afwijkingen bij de baby, goed door te nemen voordat jullie komen.

Als wij merken dat er op welk moment dan ook veel vragen zijn of behoefte is aan meer informatie, kunnen wij besluiten hiervoor een telefonische afspraak te maken.

Bevalling

Wat de bevalling betreft, je partner is altijd welkom. Maak je daar geen zorgen over. Helaas mag een extra persoon niet aanwezig zijn, niet naar het ziekenhuis en liever ook niet bij een thuisbevalling. Natuurlijk is er overleg mogelijk over dit onderwerp. Bepreek je vragen met ons!

Reinier de Graaf Gasthuis

Vanuit het Crisis Team van het Reinier de Graaf Gasthuis is besloten om preventief meer patiënten te gaan testen op covid-19 vooraf aan de opname. Dit is ook voor jou van toepassing als je wilt bevallen in het Reinier de Graaf Gasthuis.

Per 12 februari 2021 zullen alle zwangeren op de afdeling verloskunde in het Reinier de Graaf Gasthuis getest gaan worden op Corona.Dit besluit komt mede voort uit diverse infectiehaarden op een aantal afdelingen waarbij patiënten tijdens opname toch positief besmet blijken, met grote gevolgen voor de continuïteit van de afdeling. Dit is ook in lijn met landelijk en regionaal beleid.

Dus alle barenden zonder covid klachten zullen preventief worden getest.

Van alle zwangeren zal daarom bij binnenkomst op de afdeling, door de verpleegkundige in beschermende kleding, een antigeen sneltest worden afgenomen en een definitieve PCR test. De antigeen sneltest is na 15 min bekend. De uitslag van de PCR test volgt later.
Als de antigeen sneltest positief is, worden patiënte en partner beiden als positief beschouwd en dus geïsoleerd verpleegd (verplegend personeel draagt dan FFP2 mond-neus masker, spatbril en handschoenen).
Is de antigeen sneltest negatief, dan zal in afwachting van de uitslag van de definitieve PCR test FFP2 mondmasker, spatbril en handschoenen niet nodig zijn en volstaat een chirurgisch mondmasker bij verplegend personeel en partner (zoals huidig beleid).

Besloten is de partners van patiënte als een eenheid met patiënte te zien. Deze worden dus niet apart getest, wel worden er screeningsvragen gesteld. Reden waarom hiervoor gekozen is, is omdat de partner niet in het Reinier de Graaf op de verloskamers geregistreerd staat. Als partner aangeeft klachten te hebben, wordt gevraagd of hij/zij al is getest of dat er een afspraak gepland staat om te testen. Patiënt en partner worden dan beide als positief beschouwd.

 
Kraamperiode

In het kraambed komen wij wat minder vaak langs dan jullie van ons gewend zijn. Wij leveren altijd zorg op maat, maar vanaf nu zullen visites wat vaker telefonisch zijn.  Uiteraard komen we voor de hielprik langs of als er specifieke problemen of vragen zijn m.b.t.  jou of je baby. Zorg dat er geen bezoek bij jou thuis is als wij langskomen. We adviseren je om voorlopig helemaal geen bezoek thuis te ontvangen in de eerste 10 dagen, dit i.v.m. de veiligheid van je kraamverzorgende. Het is namelijk een groot probleem als in deze beroepsgroep veel zieken zijn. De zorg komt dan in gevaar, aangezien besmette zorgverleners niet mogen werken.

Stagiaires

Om de verloskundige zorg ook voor de toekomst zeker te kunnen stellen leiden wij verloskundigen op. Het is dus mogelijk dat je een verloskundige in opleiding treft bij een zwangerschapscontrole, je bevalling of je kraambed. Wij realiseren ons dat dit een extra persoon is. Wij en uiteraard ook de student houden ons aan alle richtlijnen en hopen op jullie medewerking. Heb je om wat voor reden dan ook bezwaar tegen een stagiaire, geef dat dan gerust aan bij de verloskundige. We hebben alle begrip voor je keuze.

Tot slot

Veel van de aanscherpingen hebben te maken met onze wens de continuïteit van zorg overeind te houden. In deze regio zijn er momenteel veel besmette personen. Lang die niet iedereen die besmet is, is heel erg ziek. Gelukkig maar. Helaas duurt het lang voordat besmette zorgverleners weer aan het werk mogen. Daarom zijn we nu weer extra voorzichtig en proberen we met elkaar de Corona-pandemie in te dammen.

Samen zijn we sterk.

Team DelVi