Belangrijk!

Voor jouw aanmelding bij verloskundig centrum Delvi hebben wij persoonlijke gegevens nodig. In verband met de integrale zorg, een nauwe samenwerking met het Reinier de Graaf ziekenhuis, is dit een hele uitgebreide vragenlijst. Het invullen zal ongeveer 10-15 min in beslag nemen. Het is van groot belang dat je de lijst zo volledig mogelijk invult, indien er onduidelijkheden zijn, kun je contact opnemen of de vraag open laten en stellen tijdens de eerste controle. Heel erg bedankt voor jouw medewerking!

Intake vragenlijst

Graag zo volledig mogelijk invullen vóór jouw eerste controle!

Zorg op maat voor zwangeren

Gefeliciteerd, u bent zwanger. Natuurlijk wilt u de beste zorg voor uzelf en uw baby. Daarom is het fijn om te weten dat negen regionale verloskundigenpraktijken en de gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en neonatologen van het Reinier de Graaf ziekenhuis nog intensiever samenwerken. Bevallen kan bijna altijd met de verloskundige thuis of in het ziekenhuis. Dankzij dit samenwerkingsverband, dat officieel Reinova Geboortegroep heet, is de geboortezorg in de regio Delft nog veiliger.


Zorg op maat

De eerste zwangerschapscontrole krijgt u in de verloskundigenpraktijk. Bent u echter bekend met stollingsafwijkingen of had u in het verleden een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of meerdere miskramen, dan vindt de eerste controle (eventueel) in het Reinier de graaf Gasthuis plaats.

Als zwangere in Delft en omstreken is het fijn om te weten dat kraamzorgorganisaties, JGZ en de gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en neonatologen van het Reinier de Graaf Gasthuis nog intensiever zijn gaan samenwerken in het zogenaamde Verloskundig Samenwerkings Verband Reinier (VSV Reinier).  Er is regelmatig overleg tussen deze ketenpartners. Om de zorg voor jullie zo optimaal mogelijk te maken. Wij als verloskundigen bespreken nu jouw zwangerschap (met toestemming) in een overleg van gynaecologen en verloskundigen van het ziekenhuis (een zogenaamd MDO). Zonodig wordt ook een kinderarts of neonatoloog, de kraamzorg en/of het consultatiebureau van de JGZ geconsulteerd. Tijdens dit overleg wordt een risico-analyse gemaakt. Op basis daarvan krijg je jouw eigen zorgpad, precies op maat. Hierin staat onder meer welke zorg je waar krijgt. Bij de verloskundige als het kan, bij de gynaecoloog als dat nodig is.

Kijk voor meer informatie op;

Moeder en Kind Centrum Reinier

Registeren

Nog geen patiënt van Reinier de Graaf? Registreer jezelf dan zo spoedig mogelijk als patiënt zodat je een patiëntnummer heeft. Dit kan bij de registratie-balie van elke locatie van het Reinier de Graaf ziekenhuis, in Delft, Voorburg, Naaldwijk of Ypenburg. Zonder patiëntnummer kunnen wij jouw zwangerschap niet met de gynaecoloog bespreken.


Toestemmingsverklaring
Om je tijdens jouw zwangerschap, bevalling en nazorg de best mogelijke zorg te verlenen, kan het noodzakelijk zijn om jouw medische gegevens te delen met andere zorgverleners van Reinova Geboortegroep. Wij vragen je daarom het toestemmingsformulier te ondertekenen.

Gezinsgerichte zorg

Mocht je er voor kiezen om niet thuis te bevallen of door omstandigheden genoodzaakt zijn om in het ziekenhuis te bevallen, kun je terecht op de afdeling Verloskunde/Kraam van het Moeder en Kindcentrum van het Reinier de Graaf Gasthuis. Je verblijft hier samen met jouw partner in een verlossuite en bevalt zoals je dat wenst. Alle zorg in het Moeder en Kindcentrum draait om het gezin. Na jouw bevalling blijf je samen met jouw baby en partner in de verlossuite of kraamsuite. Heeft je baby extra zorg nodig dan verhuis je samen met jouw zoon of dochter naar de afdeling Neonatologie van het Moeder en Kindcentrum. Hier wordt ook gezinsgerichte zorg verleend. Kraamzorg maakt daar ook onderdeel van uit. Of je op de afdeling Verloskunde/Kraam of Neonatologie verblijft, onze zorgprofessionals coachen jij en jouw partner in de zorg voor jullie kindje zodat jullie als gezin vol vertrouwen naar huis gaan.