Downsyndroom (trisomie 21)

Downsyndroom
is een aangeboren aandoening. Het wordt veroorzaakt door een extra chromosoom 21. In Nederland worden elk jaar ongeveer 180.000 kinderen geboren. Per jaar worden ongeveer 300 kinderen met Downsyndroom geboren. De ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met Downsyndroom variëren. Alle kinderen met Downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Dit kan een matige of ernstig verstandelijke beperking zijn. Kinderen met Downsyndroom hebben een aantal specifieke uiterlijke kenmerken. Een kind met Downsyndroom ontwikkelt zich langzamer dan leeftijdgenootjes, zowel lichamelijk als verstandelijk. Ook hebben zij vaker bepaalde lichamelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen. Hoe zij zich ontwikkelen en hoe ernstig de gezondheidsproblemen zijn, verschilt van persoon tot persoon. Wie zwanger is van een kind met Downsyndroom, heeft een grotere kans dan gemiddeld op een miskraam of een baby die voor de geboorte overlijdt. Kinderen met Downsyndroom hebben vaker bepaalde lichamelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen:

  • Bijna de helft van de kinderen met Downsyndroom wordt geboren met een hartafwijking. Deze afwijking kan doorgaans operatief worden behandeld met vrijwel altijd een goed resultaat.
  • Het kan ook voorkomen dat een kind met Downsyndroom wordt geboren met een maagdarm-afwijking, ook dan is een operatie kort na de geboorte noodzakelijk.
  • Daarnaast hebben kinderen met Downsyndroom meer kans op problemen met de luchtwegen, het gehoor, de ogen, de spraak en met de afweer tegen infecties.
  • Volwassenen met Downsyndroom krijgen vaker en op jongere leeftijd dan gemiddeld de ziekte van Alzheimer.

De afgelopen jaren is de zorg aan en de begeleiding van mensen met Downsyndroom sterk verbeterd. Jonge kinderen met Downsyndroom en hun ouders kunnen terecht bij Downsyndroom teams. Deze teams zijn samengesteld uit onder andere een kinderarts, logopedist, fysiotherapeut en een maatschappelijk werker. De kinderen en hun ouders kunnen ook gebruik maken van programma’s voor ontwikkelingsstimulering. Ouders leren vaak op hun eigen manier om te gaan met het hebben van een kind met Downsyndroom.

Kans op een goede gezondheid
Mensen met Downsyndroom hebben een grotere kans op een goede gezondheid dan vroeger. Ook is hun levensverwachting gestegen. Tegenwoordig bereikt de helft van de mensen met Downsyndroom de leeftijd van 60 jaar. Gedurende het hele leven hebben mensen met Downsyndroom begeleiding en ondersteuning nodig.