Wat is prenatale screening?

Je kan tijdens de zwangerschap laten onderzoeken (screenen) hoe groot de kans is dat je kind down-, edwards- of patausyndroom heeft (de combinatietest en de NIPT) en of je kind lichamelijke afwijkingen heeft (de 20-wekenecho ). Je bepaalt zelf of je informatie wenst over prenatale screening. Wil je meer weten over de prenatale screening dan volgt een informatiegesprek.

Voor meer informatie over prenatale screening zie: www.pns.nl.

Het informatiegesprek (counseling)
In dit gesprek wordt ingegaan op mogelijkheden van prenatale screening en worden de voor- en nadelen van deze testen besproken. Je krijgt van te voren informatie over de verschillende testen. Tijdens dit informatiegesprek beantwoorden we eventuele vragen en helpen je zo nodig met het maken van een keuze. Dit onderdeel zit in het basispakket van de zorgverzekering.

Screening op down-,edwards- en patausyndroom

Je kan laten onderzoeken hoe groot de kans is dat je kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Je kan kiezen uit de combinatietest of de NIPT.

Vind je het moeilijk om een keuze te maken of je één van deze testen wilt laten doen, dan kunnen de volgende vragen misschien helpen:

 • Hoeveel wil je weten over je kind voordat het is geboren?
 • Hoe zie je een leven met en voor een kind met een syndroom?
 • Hoe zie je een leven met en voor een kind met een ernstige lichamelijke afwijking?
 • Hoe zou dit je huidige gezinssituatie beïnvloeden?
 • Wat vind je van het risico op een miskraam bij een vlokkentest of vruchtwaterpunctie?
 • En hoe kijk je aan tegen het eventueel afbreken van een zwangerschap?

Komt er uit de combinatietest een verhoogd risico of geeft de NIPT een aanwijzing voor een van de syndromen, dan kan je kiezen voor vervolg onderzoek.

De combinatietest
De combinatietest geeft aan of je kind een verhoogde kans heeft op down-, edwards- en patausyndroom. De test vindt plaats tussen de 9e en 14e week van de zwangerschap. De kansberekening wordt bepaald door een combinatie van een echo (de nekplooimeting bij de baby), bloedonderzoek bij de moeder (serumtest) en de leeftijd van de moeder.

Indien de combinatietest een verhoogde kans op een chromosomale afwijking als uitslag geeft, kom je in aanmerking voor verder onderzoek. Vervolgonderzoek kan bestaan uit de NIPT of een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

De combinatietest geeft geen zekerheid, maar als je een gunstige uitslag hebt, hoef je geen vervolgonderzoek.

De combinatietest zit niet in het basispakket van de zorgverzekering.

De NIPT 

Sinds april 2017 kan je ook kiezen voor de Niet Invasieve Prenatale Test. Dit is een bloedonderzoek. In het bloed van de zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het kind down-, edwards of patausyndroom heeft. Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen vinden bij het kind, in de placenta (moederkoek) en zeer zeldzaam ook bij de zwangere zelf. Dat noemen we nevenbevindingen. Je kan er zelf voor kiezen of je dat wilt of niet.

De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom en de uitslag van de NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest.

De NIPT geeft geen zekerheid, maar als je een gunstige uitslag hebt, hoef je geen vervolgonderzoek.

Als je kiest voor de NIPT doe je mee met een studie.

 

Klik op de folder om de pdf te downloaden

De verschillen tussen de combinatietest en NIPT

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) 

Onderzoek naar bepaalde lichamelijke afwijkingen van het kind kan worden gedaan met de 20-weken echo, ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Dit is een medische echo. Je beslist zelf of je dit wilt of niet. Dit onderzoek vindt plaats rond 20 weken zwangerschap. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

 • Open rug
 • Open schedel
 • Waterhoofd
 • Hartafwijkingen
 • Breuk of gat in het middenrif
 • Breuk of gat in de buikwand
 • Afwijkingen aan de darmen
 • Ontbreken of afwijkingen van de nieren
 • Afwijkingen aan armen of benen

De 20-weken echo is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Toch geeft een gunstige uitslag van dit onderzoek geen garantie op het krijgen van een gezond kind. Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien op de echo. Als bij je ongeboren kind een lichamelijke afwijking wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Sommige afwijkingen zijn zo ernstig dat het kind kan overlijden voor of tijdens de geboorte. Er zijn ook afwijkingen waarbij de behandelmogelijkheden van het kind beter zijn als al voor de bevalling bekend is dat het kind één van die afwijkingen heeft. Het informatiegesprek en het structureel echoscopisch onderzoek zitten sinds juli 2006 in het basispakket van de zorgverzekeraars en worden dus vergoed. 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Geen verplichting!

Je bent niet verplicht je te laten testen. Het is een persoonlijke keuze. Bovenstaande tekst is slechts informatief. De keuze die je maakt heeft geen invloed op de zorg die wij verlenen. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Klik op de folder om de pdf te downloaden

Klik op de logo voor meer informatie over de Look