Wat is prenatale diagnostiek?

Vervolgonderzoeken

Als de uitslag van de combinatietest of de NIPT een verhoogde kans laat zien op een chromosoomafwijking, kunt u kiezen voor vervolgonderzoek:

  • een vlokkentest – het wegnemen en onderzoeken van een stukje weefsel van de moederkoek;
  • of een vruchtwaterpunctie – het wegnemen en onderzoeken van wat vruchtwater.

De kans op een miskraam bij een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest is 2 op de 1000 onderzoeken. Deze kans is iets hoger bij de vlokkentest dan bij de vruchtwaterpunctie. Het is aan u om te beslissen of u dit risico wel of niet wilt nemen.

Heeft u gekozen voor een combinatietest en geeft de uitslag een verhoogd risico, dan kunt u er voor kiezen eerst een NIPT te laten doen. De NIPT valt onder de prenatale screening.

Als er bij de 20-weken echo afwijkende bevindingen zijn, bestaat het vervolgonderzoek uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek. (GUO) U heeft bij dit onderzoek geen kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen krijgt u een vruchtwaterpunctie aangeboden voor meer informatie.

Vervolgonderzoek wordt vergoed door uw zorgverzekering.

 

Erfocentrum

Het Erfocentrum is een onafhankelijke non-profit organisatie gericht op publieksinformatie over erfelijkheid en gezondheid. Het Erfocentrum heeft een algemene website over erfelijkheid en gezondheid: www.erfelijkheid.nl en een site specifiek gericht op (voorgenomen) zwangerschap: www.strakszwangerworden.nl Ook op de websites van de RIVM en De Verloskundige vindt u veel informatie over prenatale onderzoeken.

Geen verplichting!

U bent nooit verplicht vervolgonderzoek te laten doen. U kan op elk gewenst moment besluiten om geen verder onderzoek te laten uitvoeren. Welke beslissing u ook neemt, dit heeft geen consequenties voor de zorg die wij verlenen.