Wat is prenatale diagnostiek?

Vervolgonderzoeken

Als de uitslag van de combinatietest of de NIPT een verhoogde kans laat zien op een chromosoomafwijking, kunt u kiezen voor vervolgonderzoek:

  • een vlokkentest – het wegnemen en onderzoeken van een stukje weefsel van de moederkoek;
  • of een vruchtwaterpunctie – het wegnemen en onderzoeken van wat vruchtwater.

De kans op een miskraam bij een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest is 2 op de 1000 onderzoeken. Deze kans is iets hoger bij de vlokkentest dan bij de vruchtwaterpunctie. Het is aan u om te beslissen of u dit risico wel of niet wilt nemen.

Heeft u gekozen voor een combinatietest en geeft de uitslag een verhoogd risico, dan kunt u er voor kiezen eerst een NIPT te laten doen. De NIPT valt onder de prenatale screening.

Als er bij de 20-weken echo afwijkende bevindingen zijn, bestaat het vervolgonderzoek uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek. (GUO) U heeft bij dit onderzoek geen kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen krijgt u een vruchtwaterpunctie aangeboden voor meer informatie.

Vervolgonderzoek wordt vergoed door uw zorgverzekering.

 

Erfocentrum

Het Erfocentrum is een onafhankelijke non-profit organisatie gericht op publieksinformatie over erfelijkheid en gezondheid. Het Erfocentrum heeft een algemene website over erfelijkheid en gezondheid: www.erfelijkheid.nl en een site specifiek gericht op (voorgenomen) zwangerschap: www.strakszwangerworden.nl Ook op de websites van de RIVM en De Verloskundige vindt u veel informatie over prenatale onderzoeken.

Geen verplichting!

U bent nooit verplicht u te laten testen. Het is een persoonlijke keuze. Bovenstaande tekst is slechts informatief. Wij zullen niet een test aanbieden of adviseren deze te laten uitvoeren. Wij zullen uw keuze respecteren, ongeacht welke beslissing u ook genomen heeft. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.