Wat is prenatale diagnostiek?

Vervolgonderzoeken

Als de uitslag van de NIPT een verhoogde kans laat zien op een chromosoomafwijking, kan je kiezen voor vervolgonderzoek:

  • een vlokkentest – het wegnemen en onderzoeken van een stukje weefsel van de moederkoek;
  • of een vruchtwaterpunctie – het wegnemen en onderzoeken van wat vruchtwater.

De kans op een miskraam bij een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest is 2 op de 1000 onderzoeken. Deze kans is iets hoger bij de vlokkentest dan bij de vruchtwaterpunctie. Het is aan jezelf om te beslissen of je dit risico wel of niet wilt nemen.

Als er bij de 20-weken echo afwijkende bevindingen zijn, bestaat het vervolgonderzoek uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek. (GUO). Je hebt bij dit onderzoek geen kans op een miskraam als gevolg van het onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen krijg je een vruchtwaterpunctie aangeboden voor meer informatie.

Vervolgonderzoek wordt vergoed door uw zorgverzekering.

 

Erfocentrum

Het Erfocentrum is een onafhankelijke non-profit organisatie gericht op publieksinformatie over erfelijkheid en gezondheid. Het Erfocentrum heeft een algemene website over erfelijkheid en gezondheid: www.erfelijkheid.nl en een site specifiek gericht op (voorgenomen) zwangerschap: www.strakszwangerworden.nl. Ook op de websites van de RIVM en De Verloskundige vind je veel informatie over prenatale onderzoeken.

Geen verplichting

Je bent nooit verplicht vervolgonderzoek te laten doen. Je kan op elk gewenst moment besluiten om geen verder onderzoek te laten uitvoeren. Welke beslissing je ook neemt, dit heeft geen consequenties voor de zorg die wij verlenen.